2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010-2009

Календар оприлюднення інформації на 2021 рік

Експрес-випуски

Демографічна та соціальна статистика
/ Населення та міграція / Ринок праці
/ Зайнятість та безробіття / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Населені пункти та житло /
Економічна статистика
/ Національні рахунки / Економічна діяльність
/ Внутрішня торгівля / Сільське господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс / Ціни /

Назва експрес-випуску

Дата останнього поновлення: 02.12.2021 Примітка.
По кожному експрес-випуску:
  - верхній рядок – дата оприлюднення;
  - нижній рядок – період, за який
   підготовлено експрес-випуск.

Дата оприлюднення
період, за який підготовлено експрес-випуск

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна ситуація

19  

19  

19  

20  

19  

22  

20  

19  

21  

19  

19  

21
(01-11.20) (01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Ринок праці                        
Зайнятість та безробіття

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Зайнятість та безробіття населення

   

26  

   

29  

   

28  

    29
    (2020)     (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)
Оплата праці та соціально-трудові відносини

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Заборгованість із виплати заробітної плати

 

01  

03  

31  

30  

 

01  

01  

30  

31  

30  

 

01  

01  

30
  (12.20) (01.21) (02.21) (03.21)   (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21)   (09.21) (10.21) (11.21)

Заробітна плата

29  

 

02  

30  

29  

31  

30  

29  

30  

29  

29  

30  

29
(12.20)   (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21) (11.21)
Населені пункти та житло

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

04  

03  

16  

13  

14  

11  

13  

11  

13  

13  

11  

13
(11.20) (12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21)

Економічна статистика

Національні рахунки

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту

           

08  

         

 

 

 

 

 

 

(2020) (попередні дані)

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення      

29  

               
      (2020) (попередні дані)                
Економічна діяльність                        
Внутрішня торгівля

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі

   

30  

   

15  

   

15  

    15
    (01-12.20)     (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)
Сільське, лісове та рибне господарство

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекс сільськогосподарської продукції

20  

22  

19  

19  

21  

22  

21  

20  

22  

21  

22  

22
(2020)
(попередні дані)
(01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Енергетика

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

26  

25  

25  

27  

25  

25  

27  

26  

27  

26  

25  

28
(12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21) (11.21)
Промисловість

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Промислове виробництво

25  

26  

24  

23  

25  

25  

23  

26  

23  

25  

24  

23
(01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Будівництво

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Виробництво будівельної продукції

 

02  

03  

01  

30  

 

01  

02  

30  

 

01  

01  

01  

02  

31
  (01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21)   (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21)   (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Зовнішньоекономічна діяльність

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Зовнішня торгівля товарами

15  

16  

18  

15  

17  

15  

16  

16  

15  

18  

16  

16
(01-11.20) (2020) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21 (01-09.21) (01-10.21)

Зовнішня торгівля послугами

 

16  

   

17  

   

16  

   

16  

 

 

(2020)

 

 

(І кв.2021)

 

 

(І півр.2021)

 

 

(9 міс.2021)

 

Ціни

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси споживчих цін

13  

12  

12  

14  

13  

14  

14  

12  

14  

13  

12  

14
(12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21) (11.21)